Scoala Gimnaziala "Elena Doamna" Tecuci

In aceasta pagina se vor publica materiale educationale si informatii pentru parinti si cadre didactice interesate de inscrierea in clasa pregatitoare.


Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2024-2025


Oferta educationala pentru anul scolar 2024-2025: 3 clase - 66 locuri

Circumscriptia Scolii Gimnaziale "Elena Doamna" Tecuci

Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2024-2025

Calendarul inscrierii in invatamanul primar pentru anul scolar 2024-2025

Precizari CJRAE privind inscrierea in invatamantul primar in anul scolar 2024-2025

Cererea pentru evaluarea psihosomatica


Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2023-2024


Informatii privind legislatia privind inscrierea copiilor in invatamantul primar

Calendarul inscrierii in invatamanul primar pentru anul scolar 2023-2024

Precizari CJRAE privind inscrierea in invatamantul primar in anul scolar 2023-2024Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2022-2023


Lista copiilor admisi la clasa pregatitoare, an scolar 2022-2023, ETAPA I

Locuri libere pentru a doua etapa de inscriere la clasa pregatitoare: 13 locuri

Metodologia inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023

Calendarul inscrierii in invatamanul primar pentru anul scolar 2022-2023

Comunicate de presa


Program de inscriere la unitatea scolara : Luni - Vineri 8.00-17.00

Clasa Pregatitoare - 3 clase - 66 locuri

• Perioada înscrierii (Etapa 1): 11 Aprilie - 10 Mai 2022

• Afișarea rezultatelor: 27 Mai 2022

• Perioada înscrierii (Etapa 2): 31 Mai - 7 Iunie 2022

• Afișarea rezultatelor finale: 10 Iunie 2022

Se pot înscrie în Clasa Pregătitoare:

• Copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2022

• La solicitarea părinților, copiii care împlinesc 6 ani înperioada 1 septembrie -31 decembrie 2022,dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu success a clasei pregătitoare (o recomandarea din partea grădiniței)ACTE NECESARE

→ Cerere-tip de înscriere - se va emite de către unitatea școlară;

→ Actul de identitate al părintelui / parintilor / tutorelui legal (original si copie);

→ Certificatului de naştere al copilului; (original si copie)

→ Adeverință medicală cu vaccinarile pentru înscrierea în colectivitate - de la medicul de familie;


» Evaluare psihosomatică a copiilor va avea loc înperioada 30 Martie - 8 aprilie 2022

CJRAE realizează evaluare psihosomatică a copiilor care:

» Nu au împlinit vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2022 - 31.12.2022 inclusiv;

» Nu au frecventat grădinița;

» S-au intors din străinătate;


Părinții vor solicita realizarea evaluării psihosomatice prin completarea și depunerea la sediul CJRAE din strada Portului nr 55 B, la et 3 al internatului Liceului Tehnologic ,,General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican"

Cererile tip si alte informatii se găsesc pe site-ul www.cjrae-galati.ro

Evaluarea se va realiza de către CJRAE în baza unei programări telefonice la numărul 0236/311158 sau online la adresa de email cjrae.galati@gmail.com.


Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2021-2022


Metodologia inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022

Calendarul inscrierii in invatamanul primar pentru anul scolar 2021-2022

Detalii privind evaluarea psihosomatica a copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare


Clasa Pregatitoare - 3 clase - 66 locuri

• Perioada înscrierii: 29 Martie - 28 Aprilie 2021

• Afișarea rezultatelor: 20 Mai 2021

Se pot înscrie în Clasa Pregătitoare:

• Copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2021

• La solicitarea părinților, copiii care împlinesc 6 ani înperioada 1 septembrie -31 decembrie 2021,dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu success a clasei pregătitoare (o recomandarea din partea grădiniței)ACTE NECESARE

→ Cerere-tip de înscriere - se va emite de către unitatea școlară;

→ Copie şi original după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului;

→ Copie şi original al certificatului de naştere al copilului;

→ Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate - de la medicul de familie;

→ Dovada vaccinări - original.


» Evaluare psihosomatică a copiilor va avea loc înperioada 22 martie - 27 aprilie 2021 în intervalul orar 10.00 - 18.00.

CJRAE realizează evaluare psihosomatică a copiilor care:

» Nu au împlinit vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2021 - 31.12.2021 inclusiv;

» Nu au frecventat grădinița;

» S-au intors din străinătate;


Părinții vor solicita realizarea evaluării psihosomatice prin completarea și depunerea la sediul CJRAE din strada Portului nr 55 B, la et 3 al internatului Liceului Tehnologic ,,General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican" sau online la adresa cjrae.galati@gmail.com

Cererile tip se găsesc pe site-ul www.cjrae-galati.ro , www.edschool.ro.

Evaluarea se va realiza de către CJRAE în baza unei programări telefonice la numărul 0236/311158 sau online la adresa de email cjrae.galati@gmail.com.

La evaluare părinții vor prezenta următoarele documente:

» Copie după certificatul de naștere al copilului

» Adeverință medicala de la medical de familie cu specificația ,,apt pentru șșcolară/certificat de încadrare în grad de handicap - pentru copiii cu cerințe educaționale speciale


Rezultatul evaluării are caracter confidential și nu poate fi contestat. O copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare se va depune la secretariatul școlii la completarea dosarului de înscriere.

Anexa nr. 1, 2, 3 la Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primarInscrierea copiilor in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2020-2021


Lista copiilor admisi in Etapa I, pentru anul scolar 2020-2021


Informatii privind inscriere copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021

Metodologia inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021

Calendarul inscrierii in invatamanul primar pentru anul scolar 2020-2021

Informatii privind evaluarea psihosomatica

Procedura operationala privind constituirea formatiunilor de studiu la clasa pregatitoare

Circumscriptii scolare municipiul Tecuci
Inscrierea in anul scolar 2019-2020

Inscrierea in anul scolar 2018-2019

Inscrierea in anul scolar 2017-2018

Inscrierea in anul scolar 2016-2017