Scoala Gimnaziala "Elena Doamna" Tecuci

ACREDITARE ERASMUSErasmus+ Acreditare, cod: 2022-1-RO01-KA120-SCH-000105973

Anul 1

Proiect Nr: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000130196

Acreditarea Erasmus reprezintă instrumentul prin care organizațiile și instituțiile pot participa într-un mod continuu în cadrul programului Erasmus+ 2021-2027, oferindu-le anual acces simplificat la finanțare în cadrul Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate.

Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că organizația aplicantă este capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung. Pentru aceasta, organizația candidată elaboreaza un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, denumit Plan Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai amplu de a-și gândi strategic dezvoltarea.

Școala Gimnazială "Elena Doamna" a obținut Acreditarea Erasmus pentru perioada 2023-2027, și își propune pentru următorii ani școlari: Integrarea abordării STEM pentru creșterea motivației învățării, Implementarea și dezvoltarea unor comportamente responsabile față de mediu în comunitatea școlară și locală și Crearea unei mediu echitabil și incluziv pentru elevii cu nevoi speciale în educație prin crearea, dezvoltarea și implementarea unor metode și tehnici adaptate nevoilor lor.

Activități propuse spre derulare în primul an de implementare sunt:

- Participarea a 7 cadre didactice la cursuri de formare pentru incluziunea elevilor cu nevoie speciale și crearea unui comportament responsabil fata de mediu.

- Este propus primul flux de 8 elevi și 2 profesori însoțitori la o scoala din Grecia unde vor particopa la lectii si activitati care vizează cele 3 obiective propuse in Acreditare.

- 2 profesori în Job-Shadowing


Procedura de selecție a profesorilor pentru mobilitatea de formare

Rezultate selecție profesori Mobilitate de formare
In cadrul Acreditarii Erasmus se realizeaza selectia a 8 elevi si 4 rezerve pentru mobilitatea din Atena in perioada 1-5 aprilie 2024 conform urmatorului calendar. Procedura de selectie si calendarul sunt atasate.


Procedura de selecție elevi - Atena

Rezultate selecție elevi Mobilitate de formare

 Sus