Scoala Gimnaziala "Elena Doamna" Tecuci

Activitati Erasmus+ 2016-2019


Sumar activități în lunile martie - aprilie 2017

Activitatea din perioada ianuarie-februarie a continuat cu investigarea celor patru elemente: pământ apă, aer, foc în experimente în cadrul orelor de matematică şi explorarea mediului sau orelor de ştiinţe. Toate activităţile s-au desfăşurat în laboratorul de chimie sau în aer liber, folosind halatele şi ecusoanele achiziţionate din finanţarea proiectului.

APA

Păstrând aceeaşi organizare pe elemente, elevii claselor a IV-a coordonaţi de prof. Arghire Oana, Diaconu Gina şi Lefter Adriana au învăţat despre apă experimentând: Obiecte care plutesc sau se scufundă, Oul pluteşte în soluţie salină, Gheaţa plutitoare, Portocala jucăuşă, Curcubeul din pahar, Filtru pentru apa murdară din nisip şi pietriş, dizolvarea şi cristalizarea, evaporarea - condensarea.

FOCUL

Elevii claselor a III-a coordonaţi de prof Gîţă Ionica şi laborant Munteanu Iuliana au investigat şi experimentat cum focul arde în prezenţa oxigenului.

Elevii de gimnaziu coordonaţi de prof Tivdă Marilena şi laborant Munteanu Iuliana au experimentat în laborator reacţii de ardere a substanţelor chimice.

PĂMÂNTUL

Elevii claselor a II- a coordonaţi de prof Crăciun Gabriela, Marcu Chirilă Tincuţa şi Miron Marcela în colaborare cu prof Dascălu Elena şi laborant Munteanu Iuliana au studiat prin investigare ştiinţifică şi experimentare pământul şi solul aflând despre permeabilitatea solului, culorile solului, compoziţia şi alcătuirea solului.

AERUL

Elevii claselor I şi pregătitoare au investigat elementul aer şi mişcarea aerului realizând activităţile în natură, în laboratorul de chimie sau în clasă. Coordonaţi de prof Mititelu Valerica, Bîra Ilinca, Cocolici Anişoara, Popoiu Emilia şi Bratu Gabriela elevii au aflat despre aer înălţând zmeie, facând evantaie, facând paraşute din şerveţele, au analizat cum trece aerul din sticlă în balon, cum se umflă mănuşa cu aer, au confecţionat morişti, aeroplane şi roza vânturilor,au facut baloane de săpun,au aflat despre şerveţelul uscat - şerveţelul umed,cum aerul întreţine arderea, generatorul de gaz, plutirea balonului pe apă şi efervescenţa.

Au fost făcute vizite la Centrul de Apă Potabilă cu acces în laboratorul de analize chimice, analize biologice , Staţia de epurare pentru apa menajeră Tecuci, pentru a înţelege pas cu pas etapele prin care trece apa de la extragerea din pământ, până în casele locuitorilor, apoi stadiile prin care trece apa menajeră pentru a putea fi deversată în râul Bârlad.

Stabilirea a trei nume pentru mascota proiectului a fost o activitate desfăşurată pe parcursul a două zile, toţi elevii şcolii făcând cunoştinţă cu mascota realizată de elevii clasei a IV- a după un desen care a fost printre cele 3 logo pentru Romania. Numele final ales prin vor secret de coordonatorii din cele 7 ţări este WEAF( water, earth, air, fire) nume ales tot de către elevii din România.

La finalizarea activităţii de înregistrare a temperaturilor, precipitaţiilor şi vitezei şi direcţiei vântului elevii au realizat în laboratorul de informatică grafice, diagrame folosind datele înregistrate.

în data de 22 martie 2017 elevii claselor a IV- a au realizat o amplă activitate dedicată Zilei Mondiale a Apei realizând afişe, postere, desene, mesaje, realizând lapbook-uri şi mesaje în limba engleză care au fost expuse în şcoală într-o expoziţie.


Sumar activități în lunile ianuarie-februarie 2017

Tema principala pentru această perioadă a fost Cele 4 elemente pamant, apă, aer, foc in textele literare.

Pentru o buna organizare şi monitorizare a activităţilor fiecare element a fost investigat de către elevi de aceeaşi vârstă, clase paralele: apa - clasele a IV-a, focul - clasele a III-a, Pământul clasele a II-a, aerul - clasele I şi pregătitoare.

Elevii claselor a IV-a coordonaţi de doamnele prof. Arghire Oana, Diaconu Gina şi Lefter Adriana au studiat texte despre apă: Legenda ploii , Povestea unui fulg de nea după Adina Popescu, Povestea picăturii de apă de M.Ghivrigă. Au fost folosite metode tradiţionale şi moderne, lucrul individual şi în echipe, jocuri pe calculator şi o mare varietate de fişe de lucru.

Elevii claselor a III- a coordonaţi de prof Gîţă Ionica şi Pădure Lucian au studiat texte despre foc: Povestea focului de Alexandru Plăcintă. Elevii au completat fişe de lucru variate, au investigat textul prin metode moderne şi au demonstrat înţelegerea lui prin jocuri de rol şi dramatizări.

Elevii claselor a II-a coordonaţi de prof Marcu Chirilă Tincuţa, Crăciun Gabriela şi Miron Marcela au studiat texte literare despre pământ: Povestea Pământului după Silvia Kerim, Povestea Pământului - text ştiinţific şi Globul Pământesc de Emilia Căldăraru. Elevii au creat postere despre textul studiat, au realizat afişe cu îndemnuri pentru a păstra pământul curat şi au descoperit textul printr-o abordare interdisciplinară.

Elevii claselor I şi ai claselor pregătitoare au studiat texte despre aer. Legenda Crivăţului a fost studiată de elevii clasei I C, coordonaţi de prof. Bratu Gabriela, Soarele, vântul şi gerul de Vasile Alecsandri a fost studiată de elevii clasei I B, coordonaţi de prof. Popoiu Emilia. Piticii claselor pregătitoare au aflat despre Vrăjitorul din Oz de Lyman Frank Baum coordonaţi de prof Mititelu Valerica şi despre textele Ce mi-a spus un pui de vânt de Crăiţa Georgescu, Vântul are păr tăiat de Constanţa Buzea, coordonaţi de prof. Bîra Ilinca.

Studierea textelor în cadrul orelor de limbă română a fost urmată de activitatea Cele patru elemente apă, aer, pământ, foc în creaţiile copiilor realizată prin exerciţii de scriere creativă, alcătuirea de texte , compuneri, poezii, cvintete pentru clasele mari sau completare de texte lacunare,alcătuirea unor texte scurte pentru elevii claselor mici coordonaţi de toate cadrele didactice din echipa de implementare din ciclul primar. Din creaţiile elevilor , organizate pe elemente au fost realizate cărţi electronice care sunt publicate pe site-ul proiectului.

O altă activitate care s-a desfăşurat în perioada 13 februarie-10 martie a fost înregistrarea temperaturii, precipitaţiilor, direcţiei şi vitezei vântului (folosind staţia meteorologică achiziţionată din finanţarea proiectului, instalată în curtea şcolii) la ora 10 , pentru toate şcolile partenere. Elevii din ciclul primar şi gimnaziu, prin rotaţie, au realizat măsurătorile în curtea şcolii, verificând şi panoul actualizat cu înregistrările din ţările partenere completând fişe de înregistrare zilnice.

Pentru diseminarea şi vizibilitatea proiectului au fost achiziţionate un roll-up de prezentare, un banner pentru a fi amplasat în curtea şcolii, materialele fiind folosite în diseminări ale proiectului în simpozioane, conferinţe, cercuri metodice, şedinţele de Consiliu Profesoral, şedinţe cu părinţii pe şcoală.


Sumar activitati in luna decembrie 2016

→ în perioada 1-10 decembrie elevii Scolii Gimnaziale "Elena Doamna" coordonați de cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial, au realizat felicitări de Crăciun folosind diferite tehnici și materiale în funcție de nivelul de vârstă al elevilor. Felicitările care au fost trimise în data de 10 decembrie către școlile partenere, cele ale partenerilor sosind la noi în școală până în data de 23 decembrie, fiind așezate la colțul Erasmus din școală.

→ schimbul de felicitări cu partenerii din proiect a avut ca si obiectiv dezvoltarea competențelor utilizare a expresiilor într-o limbă străină, creșterea coeziunii grupului de lucru.

→ în data de 21 decembrie elevii clasei a IV-a A, coordonați de prof. Lefter Adriana au participat la videoconferința cu partenerii din proiect care a constat în interpretarea împreună a cântecului de iarnă Jingle bells, a unui colind în limba maternă, elevii din Romania interpretând colindul "Deschide ușa creștine" și rostirea urărilor de "Crăciun fericit și An Nou cu bucurii" în limbile țărilor partenere.

→ O activitate antrenantă pentru elevi care a vizat îmbogățirea cunoștințelor și a vocabularului limbii engleze prin intermediul activităților din proiect - ACTIVITĂȚI CLIL - Content and Language Integrating Learning - elevii clasei a IV-a A au desfășurat activitatea "Christmas around the Erasmus countries"

→ Elevii au citit informații în limba engleză despre perioada sărbătorilor în cele 6 țări, tradițiile de Crăciun, mâncăruri tradiționale, obiceiurile oamenilor în zilele Crăciunului, alte sărbători importante din această perioadă de iarnă. Cu ajutorul informațiilor elevii au completat fișe de lucru, au realizat desene și postere pentru fiecare țară, au cântat în limba engleză și transmis urări partenerilor.


Sumar activități in luna noiembrie 2016

→ În perioada 1-10 noiembrie elevii claselor I – VIII, care fac parte din echipa de proiect , au realizat fotografii în arealul local , (orașul Tecuci și împrejurimi) pentru surprinderea celor 4 elemente;

→ Activitatea a fost organizată pe clase:

• FOC – poze pentru soare - Clasele Pregătitoare și clasele I;

• AER – poze pentru fenomenele naturii – Clasele a II-a;

• APĂ- poze pentru râul, pârâul care străbate orașul Tecuci – clasele a III-a;

• PĂMÂNT – poze pentru zona de câmpie – clasele a IV- a;

→ Întâlnirea cadrelor pentru organizarea informațiilor teoretice care vor fi cuprinse în prezentare;

→ Realizarea materialului video și publicarea pe site-urile proiectului;

→ Realizarea de CD-uri cu filmul realizat si diseminarea acestuia în școlile din Tecuci.


Sumar activități in lunile septembrie – octombrie 2016

Printre activitățile înscrise ca sarcini de proiect au fost realizate următoarele:

→ Personalul școlii a participat în data de 16.09.2016 la lansarea proiectului care a avut loc în CDI-ul școlii. La această activitate ope lângă cadrele didactice și didactic auxiliar au participat dna inspector Cristache Alice si Reprezentatul Consiliului Local Dumitriu Gina;

→ Crearea și administrarea spațiului virtual informativ în site-ul scolii, crearea unei pagini de facebook, crearea unui blog al proiectului și a unei pagini pe didactic .ro ( Tiron Dragoș și Munteanu Iuliana);

→ Realizarea de fotografii în școală și folosirea acestora în crearea filmului de prezentare al școlii și publicarea pe site-urile proiectului;

→ Realizarea de fotografii pentru fiecare clasă participantă în proiect și crearea filmului de prezentarea a echipei de proiect a școlii;

→ Prezentarea celor patru elemente și a simbolurilor: apă – delfin; pământ – broască țestoasă; aer – fluture; foc – dragon;

→ Realizarea de desene pentru cele 4 simboluri ale proiectului și organizarea unei expoziții;

→ Concursul logo proiectului – etapa pe școală si desemnarea celor 3 câștigătoare după cum urmează:.......................................;

→ Participarea coordonatorului de proiect pe data de 30 septembrie la reuniunea de informare și consiliere organizată de ANPCDEFP București;

→ 17-21 octombrie participare la mobilitate internațională în Polonia : coordonator prof. Lefter Adriana și director prof. Gîță Ionica pentru organizarea activităților din perioada noiembrie 2016 – mai 2017.